FAQ

Přípravné kurzy

Agentura CERMAT připravuje jednotnou přijímací zkoušku pro všechny osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a pro všechny střední školy s maturitou. Na našich kurzech a přijímačkách nanečisto se věnujeme zatím jen přípravě na osmiletá  a čtyřletá gymnázia a nebo na střední školy . Snažíme se  účastníky připravit důkladně na tyto jednotné státní testy. Na kurzech vycházíme z hlavních okruhů a take z úloh, které se vyskytly v testech za posledních 5 let.

Hodina trvá 55 minut. Na kurzu je maximálně 15 dětí.
Nejprve učitel s dětmi zopakuje hlavní zásady daného učiva, poté děti samy pracují na připravených cvičeních, která vycházejí z testů za předchozí roky. Samy si mohou na řešení zkontrolovat, jestli mají úlohy správně. Lektor s dětmi řeší společně úlohy, které se ukáží jako komplikované. Současně je upozorňuje na čas, za který by úlohy měly zvládnout všichni. Pro rychlejší děti jsou ještě speciální úlohy, aby si více dané učivo mohly procvičit.

Kurz je koncipovaný jako komplexní příprava na jednotnou zkoušku. Umožňujeme chodit na jednotlivé lekce pouze v případě, že to kapacita kurzu umožňuje, nicméně více doporučujeme absolvovat celý kurz. Podrobnosti viz ceník.

Přijímačky nanečisto

Přijímačky nanečisto se snaží pro děti maximálně nasimulovat reálný průběh přijímačkového dne, aby si skutečně zažily, co je pak u „ostrého termínu” čeká.  Tato zkušenost pomůže snížit stres z konání zkoušek, dodá dítěti jistotu a tím zvýší šanci na úspěch. Testy, které na Přijímačkách nanečisto děti absolvují, vycházejí z jednotných testů CERMAT z minulých let. Dávají tak možnost natrénovat si typy úloh, obtížnost testů i vyplnění testů pod tlakem časového limitu

Na test se sejde maximálně 30 dětí. Nejprve probíhají testy- z matematiky (70 minut)  a češtiny (60 minut), následuje přestávka a pak probíráme řešení a problematická místa v testu, děti mají možnost se vyptat. Nakonec je zveřejněné anonymní pořadí účastníků na daném termínu. Tj. dítě ví, jak v dané skupině a termínu uspělo, i co musí dále procvičit.

Děti mohou odejít již po části s testy, výsledky zašleme na e-mail. Doporučujeme však zůstat až do konce.

Máme celkem připraveno 7 různých simulací testů. Každý termín je jasně označen, která verze testu bude předložen. Některé testy probíhají v sobotu a některé v pátek.

Kompletní seznam potřebného vybavení naleznete v pozvánce, která vám bude zaslána přibližně 10 dní před konáním zkoušky. Prakticky stačí psací a rýsovací potřeby.

V takovém případě Vám po zpracování výsledků zašleme poštou materiály pro domácí vyhodnocení. Součástí balíčku jsou oba testy, záznamové archy, klíče správného řešení a percentilová tabulka, se kterou zjistíte své umístění v rámci všech testovaných.

Bohužel v tuto chvíli neposkytujeme zvláštní varianty testu ani neprodlužujeme čas řešení, abychom nenarušili časový harmonogram Přijímaček nanečisto. V rámci ostrých přijímacích zkoušek v dubnu rozhoduje o prodloužení testování nebo zvláštní úpravě a celkové podobě testu ředitel školy.