Přípravný kurz z češtiny a matematiky

pro žáky z 9. třídy

V 9. třídě se většina dětí musí rozhodnout, co budou dál studovat, čemu se budou dál profesně věnovat.  Čeká je velká neznámá v podobě jednotných zkoušek- jeden den, který může hodně ovlivnit jejich další budoucnost. Cítí na sobě velký tlak, i když to možná někdy nedávají úplně najevo. I žáka se sebelepšími znalostmi může test zaskočit, pokud se včas neseznámí se strukturou testu.

Jako rodič jim můžete dopřát podporu v podobě přípravného kurzu Mysli chytře a tím jim dodat jistotu k jednotné CERMAT zkoušce.

Termíny:

Název kurzuDen v týdnuČas výukyCena kurzuKoupit online
(obsazeno/kapacita)
Kurz 9Ut
(24 lekcí)
úterý
16:15 -17:455 400 Kč0/10
Kurz 9St
(24 lekcí)
středa16:45 – 18:155 400 Kč0/10

PŘIHLÁSIT

směr posouvání tabulky

Jak to vypadá na našich lekcích

 • Projdeme společně učivo dané lekce
 • Následuje samostatná práce – procvičení s pracovními listy a klíči s řešením
 • Lektor individuálně obchází děti a řeší společně jejich otázky
 • Shrneme klíčové poznatky z lekce
 • Děti si odnesou cvičení na doma vč. klíče

Témata z matematiky

 •  Přirozená a celá čísla, společný dělitel a násobek
 •  Racionálí čísla,  zlomky, (od) mocniny
 •  Poměry, přímá a nepřímá úměrnost
 •  Procenta a slovní úlohy
 •  Algebraické výrazy, rozklad mnohočlenu
 •  Lineární rovnice, soustava rovnic
 • Slovní úlohy, tabulky a grafy
 •  Rovinné  a prostorové útvary- obsah, obvod,  povrch, objem
 • Geometrie I.
 • Geometrie II.
 • Převody jednotek, měřítka, cesty, čas, opakování
 • Zkušební test (zkrácený)

Témata z českého jazyka

 • Souhlásky, samohlásky, tvorba slov, psaní velkých písmen
 • Vyjmenovaná slova, rčení, pranostiky
 • Předpony (vz-, s-, z-), psaní skupin bje/bě, vje/vě, mně/mě
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor
 • Přídavná jména
 • Slovesa a slovesný způsob/vid
 • Zájmena, číslovky, příslovce
 • Skladba věty, základní větné členy – podmět, přísudek, shoda
 • Příslovečné určení, doplněk
 • Spojky, věty vedlejší, souvětí,  interpunkce
 • Opakování, literární útvary
 • Zkušební test (zkrácený)

5-10 dětí ve skupině

Věnujeme se intenzivně a individuálně všem

V centru Berouna

Kousek od zastávky MHD Plzeňská brána nebo Plzeňka
mapa zde

Extra cvičení každý týden
e-mailem

Pro všechny, kteří chtějí víc, včetně řešení

Za 5 400 Kč získáte:

 • 24 lekcí z češtiny a matematiky
 • Procvičení učiva z tematických okruhů se zkušeným lektorem
 • Výukové materiály a pracovní listy připravené speciálně na kurz
 • Každý pátek extra pracovní list na víkend
  (samozřejmě dobrovolně a včetně řešení)

REZERVOVAT

1 lekce 45 min
=
225 Kč

Chcete pouze na vybranou lekci?

Cena za návštěvu samostatné lekce je 280 Kč.
Účast je možná pouze v případě volných kapacit.
Je nutné si účast předem e-mailem nebo telefonicky potvrdit.

Závazná rezervace kurzu pro 9. třídu


Kurz 9Ut - Úterý 15.9.-15.12.2020, 16:15 - 17:45Kurz 9St - Středa 16.9.-16.12.2020, 16:45 - 18:15Kurz 9Ct - Čtvrtek 1.10.-17.12.2020, 16:45 - 18:15Potřebuji jiný termín

Po odeslání Vám přijde na e-mail zpráva o přijetí rezervace. Potvrzení rezervace a detaily k platbě vám odešleme do 3 pracovních dnů.