Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia

pro žáky z 5. třídy

Jednotná zkouška CERMAT je pro většinu dětí velmi stresující  – je to první velká zkouška, se kterou se potkávají. Skládají ji v neznámém prostředí, mezi dětmi, které neznají a jsou pod velkým tlakem, aby uspěly. To nejlepší, co pro ně můžete udělat, je dopřát jim jistotu a dodat sebedůvěru.

Na kurzech Mysli chytře projdeme v 24 lekcích hlavní témata a okruhy, se kterými se mohou setkat v průběhu jednotné zkoušky.

Termíny:

Název kurzuDen v týdnuČas výukyCena kurzuKoupit online
Kurz 5komplex
(24 lekcí)
Úterý14:30 – 16:005 600 KčPŘIHLÁSIT

směr posouvání tabulky

Jak to vypadá na našich lekcích

 • Projdeme společně učivo dané lekce
 • Následuje samostatná práce – procvičení s pracovními listy a klíči s řešením
 • Lektor individuálně obchází děti a řeší společně jejich otázky
 • Shrneme klíčové poznatky z lekce
 • Děti si odnesou cvičení na doma vč. klíče

Témata z matematiky

 • Přirozená a celá čísla – matematikcé operace
 • Desetinná čísla a číselná osa, porovnávání čísel
 • Části celku – zlomky, procenta
 • Lineární rovnice
 • Slovní úlohy
 • Rovinné  a prostorové útvary- obsah, obvod,  povrch, objem
 • Geometrie
 • Čtvercová síť a krychlové stavby
 • Převody jednotek
 • Měřítka, cesty, čas
 • Opakování a zkušební test (zkrácený)

Témata z českého jazyka

 • Souhlásky, samohlásky
 • Vyjmenovaná slova
 • Tvorba slov, slova příbuzná, rčení, pranostiky
 • Předpony, předložky
 • Podstatná jména, pády
 • Přídavná jména, zájmena
 • Slovesa
 • Ostatní slovní druhy
 • Větné členy – podmět, přísudek, shoda
 • Věty, souvětí
 • Bě, Pě, Mě, Vě
 • Opakování a zkušební test (zkrácený)

5-10 dětí ve skupině

Věnujeme se intenzivně a individuálně všem

V centru Berouna

Kurzy probíhají v učebně vedle Jungmannovy ZŠ
mapa zde

Extra cvičení každý týden
e-mailem

Pro všechny, kteří chtějí víc, včetně řešení

Za 5 400 Kč získáte:

 • 12 lekcí z češtiny a  12 lekcí z matematiky
 • Procvičení klíčového učiva z tematických okruhů se zkušeným lektorem
 • Výukové materiály a pracovní listy připravené speciálně na kurz
 • Každý pátek extra pracovní list na víkend
  (samozřejmě dobrovolně a včetně řešení)

REZERVOVAT

1 lekce 45 min
=
225 Kč

Chcete pouze na vybranou lekci?

Cena za návštěvu samostatné lekce je 290 Kč.
Účast je možná pouze v případě volných kapacit.
Je nutné si účast předem e-mailem nebo telefonicky potvrdit.

Individuální lekce od 350 Kč za 45 minut.

Závazná rezervace kurzu pro 5. třídu


úterý 14:30 - 16:00Potřebuji jiný termín

Po odeslání Vám přijde na e-mail zpráva o přijetí rezervace. Potvrzení rezervace a detaily k platbě vám odešleme do 3 pracovních dnů.