Příprava z matematiky

klíčová témata k přijímačkám

12 lekcí po 45 minutách

Příprava z matematiky a jejích aplikací pro všechny žáky, kteří si věří v češtině, ale v matematice trochu tápou. Projdeme klíčová témata, s kterými se mohou děti setkat během  Jednotné přijímací zkoušky.

Termíny:

Název kurzuDen v týdnuČas výukyCena kurzu
Příprava z matematiky pro 5. tříduPondělí14:30 – 16:002 900 Kč
Příprava z matematiky pro 9. tříduPondělí16:15 – 17:452 900 Kč

PŘIHLÁSIT

směr posouvání tabulky

Jak to vypadá na našich lekcích

 • Projdeme společně detailně učivo dané lekce
 • Následuje samostatná práce – procvičení s pracovními listy
 • Lektor individuálně obchází děti a řeší společně jejich otázky
 • Shrneme klíčové poznatky z lekce
 • Děti si odnesou cvičení na doma vč. klíče

Témata na kurzu pro 5. třídu

 • Přirozená a celá čísla – matematikcé operace
 • Desetinná čísla a číselná osa, porovnávání čísel
 • Části celku – zlomky, procenta
 • Lineární rovnice
 • Slovní úlohy
 • Rovinné  a prostorové útvary- obsah, obvod,  povrch, objem
 • Geometrie
 • Čtvercová síť a krychlové stavby
 • Převody jednotek, měřítka, cesty, čas
 • Opakování a zkušební test (zkrácený)

Témata na kurzu pro 9. třídu

 •  Přirozená a celá čísla, společný dělitel a násobek
 •  Racionálí čísla,  zlomky, (od) mocniny
 •  Poměry, přímá a nepřímá úměrnost
 •  Procenta a slovní úlohy
 •  Algebraické výrazy, rozklad mnohočlenu
 •  Lineární rovnice, soustava rovnic
 • Slovní úlohy, tabulky a grafy
 •  Rovinné  a prostorové útvary- obsah, obvod,  povrch, objem
 • Geometrie I.
 • Geometrie II.
 • Převody jednotek, měřítka, cesty, čas, opakování
 • Zkušební test (zkrácený)

5 -10 dětí ve skupině

Věnujeme se intenzivně a individuálně všem

V centru Berouna

U zastávek MHD
mapa zde

Extra cvičení každý týden
e-mailem

Pro všechny, kteří chtějí víc, včetně řešení

začínáme
v týdnu od 14.9.2020

Za 2 900 Kč získáte:

 • 12 lekcí matematiky po 45 minutách
 • Procvičení učiva z klíčových okruhů se zkušeným lektorem
 • Výukové materiály a pracovní listy připravené speciálně na kurz
 • Každý pátek extra pracovní list na víkend
  (samozřejmě dobrovolně a včetně řešení)


5_Matematika - Pondělí, 14:30 - 15:159_Matematika - Pondělí, 16:30 - 17:15

Chcete pouze na vybranou lekci?

Cena za návštěvu samostatné lekce je 290 Kč za 45 min.
Účast je možná pouze v případě volných kapacit.
Je nutné si účast předem e-mailem nebo telefonicky potvrdit.