Přípravný kurz z češtiny a matematiky

pro žáky z 9. třídy

V 9. třídě se většina dětí musí rozhodnout, co budou dál studovat, čemu se budou dál profesně věnovat.  Čeká je velká neznámá v podobě jednotných zkoušek- jeden den, který může hodně ovlivnit jejich další budoucnost. Cítí na sobě velký tlak, i když to možná někdy nedávají úplně najevo. I žáka se sebelepšími znalostmi může test zaskočit, pokud se včas neseznámí se strukturou testu.

Jako rodič jim můžete dopřát podporu v podobě přípravného kurzu Mysli chytře a tím jim dodat jistotu k jednotné CERMAT zkoušce.

Termíny:

Název kurzuDen v týdnuČas výukyCena kurzuKoupit online
Kurz 9Ut
(24 lekcí)
Úterý
7. 1. – 31. 3. 2020
15:30 – 17:254 320 KčOBSAZENO

směr posouvání tabulky

Jak to vypadá na našich lekcích

 • Projdeme společně učivo dané lekce
 • Následuje samostatná práce – procvičení s pracovními listy a klíči s řešením
 • Lektor individuálně obchází děti a řeší společně jejich otázky
 • Shrneme klíčové poznatky z lekce
 • Děti si odnesou cvičení na doma vč. klíče

Témata z matematiky

 1. týdne: Přirozená a celá čísla, společný dělitel a násobek
 2. týdne: Racionálí čísla,  zlomky, (od) mocniny
 3. týden: Poměry, přímá a nepřímá úměrnost
 4.  týden: Procenta a slovní úlohy
 5. týdne: Algebraické výrazy, rozklad mnohočlenu
 6. týden: Lineární rovnice, soustava rovnic
 7. týden: Slovní úlohy, tabulky a grafy
 8. týden: Rovinné  a prostorové útvary- obsah, obvod,  povrch, objem
 9. týden: Geometrie I.
 10. týden: Geometrie II.
 11. týden: Převody jednotek, měřítka, cesty, čas, opakování
 12. týden: Zkušební test (zkrácený)

Témata z českého jazyka

 1. týden: Souhlásky, samohlásky, tvorba slov, psaní velkých písmen
 2. týden: Vyjmenovaná slova, rčení, pranostiky
 3. týden: Předpony (vz-, s-, z-), psaní skupin bje/bě, vje/vě, mně/mě
 4. týden: Podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor
 5. týden: Přídavná jména
 6. týden: Slovesa a slovesný způsob/vid
 7. týden: Zájmena, číslovky, příslovce
 8. týden: Skladba věty, základní větné členy – podmět, přísudek, shoda
 9. týden: Příslovečné určení, doplněk
 10. týden: Spojky, věty vedlejší, souvětí,  interpunkce
 11. týden: Opakování, literární útvary
 12. týden: Zkušební test (zkrácený)

8-15 dětí ve skupině

Věnujeme se intenzivně a individuálně všem

Přímo u zastávky MHD

Kurzy probíhají v učebně 2. ZŠ Beroun
mapa zde

Extra cvičení každý týden
e-mailem

Pro všechny, kteří chtějí víc, včetně řešení

Za 4 320 Kč získáte:

 • 24 lekcí z češtiny a matematiky
 • Procvičení učiva z tematických okruhů se zkušeným lektorem
 • Výukové materiály a pracovní listy připravené speciálně na kurz
 • Každý pátek extra pracovní list na víkend
  (samozřejmě dobrovolně a včetně řešení)

REZERVOVAT

1 lekce 55 min
=
180 Kč

Chcete pouze na vybranou lekci?

Cena za návštěvu samostatné lekce je 280 Kč.
Účast je možná pouze v případě volných kapacit.
Je nutné si účast předem e-mailem nebo telefonicky potvrdit.

Závazná rezervace kurzu pro 9. třídu


Kurz 9Ut - Úterý 7.1.-31.3.2020, 15:30-17:25Kurz 9Ct - Čtvrtek 9.1.-2.4.2020, 15:30-17:25

Po odeslání Vám přijde na e-mail zpráva o přijetí rezervace. Potvrzení rezervace a detaily k platbě vám odešleme do 3 pracovních dnů.