Letošní přijímací zkoušky budou v řádném termínu pro čtyřleté obory 12. a 13. 4. 2022  a pro šestiletá a osmiletá gymnázia 19.-20.4.

  • do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
    talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. ledna 2022
  • do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od  15. ledna 2022 do 31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona.
  • v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.