Dělalo vaše dítě letos přijímačky a vy netrpělivě čekáte na výsledky? Ředitelé většiny škol již zveřejnili výsledky na webových stránkách školy. Vyhláška jim stanoví zveřejnit výsledky do 8 dnů po termínu konání zkoušky.

Co musíte udělat nyní? Pokud bylo vaše dítě přijaté, tak zaneste zápisový lístek (nebo pošlete doporučeně poštou) do vybrané školy- máte na to 5 dnů.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Byl nahrazen institutem nového rozhodnutí podle správního řádu. Nové rozhodnutí se na rozdíl od dřívějšího odvolání řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu krajského úřadu. Na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou jinou školu, bude moci přijmout původně odmítnuté žáky přímo ředitel školy (po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků). Tj. můžete sice napsat doporučený dopis s odvoláním, ale v zásadě ředitel přijme po obdržení zápisových lístků další uchazeče dle pořadí.