Aktuality kolem Mysli Chytře

CERMAT zveřejnil počty přihlášek podaných na jednotlivých středních školách

Zahájen zápis do přípravných kurzů od září 2023. Podejte přihlášku včas – otevíráme jen 3 kurzy.

Zahájen zápis do přípravných kurzů pro šk. rok 2022/2023 – podzim

Využijte možnost přípravy na Jednotné přijímací zkoušky během jara 2022. Otevírám nové kurzy.

Zápis do kurzů od září 2021 je v plném proudu a ještě mám volná místa. Využijte možnost a dopřejte svému dítěti kvalitní přípravu na Jednotné přijímací zkoušky.

12.-13 4. resp. 19.-20.4., to jsou klíčové dny a termíny Jednotných přijímacích zkoušek.

Dělalo vaše dítě letos přijímačky a vy netrpělivě čekáte na výsledky? Ředitelé většiny škol již zveřejnili výsledky na webových stránkách školy. Vyhláška jim stanoví zveřejnit výsledky do 8 dnů po termínu konání zkoušky.

Co musíte udělat nyní? Pokud bylo vaše dítě přijaté, tak zaneste zápisový lístek (nebo pošlete doporučeně poštou) do vybrané školy- máte na to 5 dnů.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Byl nahrazen institutem nového rozhodnutí podle správního řádu. Nové rozhodnutí se na rozdíl od dřívějšího odvolání řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu krajského úřadu. Na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou jinou školu, bude moci přijmout původně odmítnuté žáky přímo ředitel školy (po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků). Tj. můžete sice napsat doporučený dopis s odvoláním, ale v zásadě ředitel přijme po obdržení zápisových lístků další uchazeče dle pořadí.

Letošní testík pro 4 leté obory s maturitou byl celkem pěkný. Potrápit mohla úloha s tulipány a narcisy (8.)

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/2020/MA_2020_9_A_DT.pdf

Tady máte ode mě celé řešení testu:

Stáhněte si pdf verzi k tisku: https://www.myslichytre.cz/wp-content/uploads/2020/06/matika-2020.pdf