Aktuality kolem Mysli Chytře

Využijte možnost přípravy na Jednotné přijímací zkoušky během jara 2022. Otevírám nové kurzy.

Zápis do kurzů od září 2021 je v plném proudu a ještě mám volná místa. Využijte možnost a dopřejte svému dítěti kvalitní přípravu na Jednotné přijímací zkoušky.

12.-13 4. resp. 19.-20.4., to jsou klíčové dny a termíny Jednotných přijímacích zkoušek.

Dělalo vaše dítě letos přijímačky a vy netrpělivě čekáte na výsledky? Ředitelé většiny škol již zveřejnili výsledky na webových stránkách školy. Vyhláška jim stanoví zveřejnit výsledky do 8 dnů po termínu konání zkoušky.

Co musíte udělat nyní? Pokud bylo vaše dítě přijaté, tak zaneste zápisový lístek (nebo pošlete doporučeně poštou) do vybrané školy- máte na to 5 dnů.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Byl nahrazen institutem nového rozhodnutí podle správního řádu. Nové rozhodnutí se na rozdíl od dřívějšího odvolání řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu krajského úřadu. Na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou jinou školu, bude moci přijmout původně odmítnuté žáky přímo ředitel školy (po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků). Tj. můžete sice napsat doporučený dopis s odvoláním, ale v zásadě ředitel přijme po obdržení zápisových lístků další uchazeče dle pořadí.

Letošní testík pro 4 leté obory s maturitou byl celkem pěkný. Potrápit mohla úloha s tulipány a narcisy (8.)

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/2020/MA_2020_9_A_DT.pdf

Tady máte ode mě celé řešení testu:

Stáhněte si pdf verzi k tisku: https://www.myslichytre.cz/wp-content/uploads/2020/06/matika-2020.pdf

V nabídce najdete následující kurzy

  • komplexní příprava – 24 lekcí – celkové opakování z češtiny a matematiky
  • příprava z matematiky – 12 lekcí – projdeme postupně klíčové učivo a na vzorových příkladech jej budeme aplikovat
  • testy a zase testy – 12 lekcí – zaměříme se hlavně na matematiku a budeme společně počítat a vysvětlovat

Těšit se můžete i na nové termíny PŘIJÍMAČEK NANEČISTO.

Moje babička vždy říkávala:”Ještě jednou (dvakrát, třikrát) se vyspíš, a pak….”
Vaše děti už to mají jen za dvě vyspání. Připomeňte jim, že letos si kromě rýsovacích pomůcek, psacích potřeb, vody a dobré nálady musí přibalit na Jednotné přijímací zkoušky také vytištěné prohlášení o zdravotním stavu!

Stáhnout si ho můžete třeba zde:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/priloha_CP.pdf

Nejenom, že letos čeká vaše děti jen jeden termín a to v případě 4 letých oborů s maturitou 8.6.2020, ale mění se také systém odvolání. Pokud dříve odvolání nebylo tak úplně na řediteli, letos je to právě on, kdo rozhoduje o přijetí. Touto úpravou chce MŠMT urychlit celý přijímací proces. Jakmile dostanete oficiálně informaci o nepřijetí, máte 3 dny zaslat řediteli školy dopis, kde ho žádáte o přijetí. Je právěm ředitele školy, aby uvolněná místa od uchazečů, kteří se umístili dříve v pořadí, ale nepodali zápisový lístek, nabídl dalším žákům.